กำหนดการ

วันที่ 10 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.40-07.45 นักเรียนอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี (MCP NEWS ทางเสียงตามสาย)  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องควบคุมเสียง (เสียงตามสาย))
13.00-13.15

นักเรียน ป.1-ป.6 รับชมขบวนพาเหรดของหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE) ไปจนถึง ศาลามารีย์
13.15-15.20

ฐานคิดเลขเร็ว

 อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)
13.15-15.20

ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์

 ลานกิจกรรม(อัฒจันทร์วงกลม)
13.15-15.20

ฐานกีฬามหาสนุก

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
13.15-15.20

ฐาน Word Factory

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
13.15-15.20

ฐานเกมหรรษา

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
13.15-15.20

ฐานวิทย์แสนสนุก

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
13.15-15.20

ฐาน Eng. for Fun

 สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
13.15-15.20

ฐานสนุกกับภาษาจีน

 ใต้อาคาร Simeon 1932 และ ห้องเรียนภาษาจีน1
13.15-15.20

การแสดงความสามารถของนักเรียน

 ลานกิจกรรม(เวทีศาลามารีย์)
13.15-15.20

ฐานการละเล่นพื้นบ้าน

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
13.15-15.20

ฐานคำศัพท์หรรษา

 ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมหลังอาคารพิพิธภัณฑ์)
13.15-15.20

ฐานทักษะชีวิต

 ลานกิจกรรม(สวนสุขภาพ)
13.15-15.20

ฐานไอศกรีม

 ซุ้มแปดเหลี่ยม
13.15-15.20

ฐาน Kids Career (นักสำรวจ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จิตรกรน้อย Chef Makeup Fancy เกษตรกร  นักกีฬา)

และฐานอิ่มอร่อย (สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
13.15-15.20

ฐานการแสดงความสามารถเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ และประเภทโดรนเรซซิ่ง (FPV) (นายชัชวิชญ์ คำสว่าง ม.5/7 คอปเตอร์เจ้าเวหา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
13.15-15.20

ฐานการดับเพลิงเบื้องต้นในครัวเรือน (ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่)

 สนามกีฬา(สนามวอลเล่ย์บอล)
13.15-15.20

ฐานอนุรักษ์ป่าไม้ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16)

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
13.15-15.20

ฐานตำรวจภูธร (สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่)

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
13.15-15.20

ฐานปฏิบัติการหน่วยจู่โจมพิเศษ (กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5)

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
15.20-15.35 นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด  รอบบริเวณโรงเรียน
15.35-15.45 นักเรียนขึ้นห้องเรียนสวดมนต์  อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีแต่ละระดับชั้น

2) จัดฐานกิจกรรมวันเด็ก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฐานของหน่วยงานภายนอก

3) แจกขนมของขวัญวันเด็ก ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

4) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็ก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันทักษะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันทักษะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep