กำหนดการ

วันที่ 4 กันยายน 2562

ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดชุดฟอร์มนักการ ร้านทำเสื้อชมรม และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดชุดฟอร์มนักการ ร้านทำเสื้อชมรม และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 23.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ, โรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู บุคลากร นักการ, โรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และร้านผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากร (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู นักการ พนักงานโรงอาหาร, บริษัทจัดทำแหวนทองคำ, บริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทซ่อมแซมสระว่ายน้ำ (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านตัดชุดฟอร์มนักการ ร้านทำเสื้อชมรม และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครู และร้านตัดชุดนักเรียน อุปกรณ์ลูกเสือ เนตรนรี ชุดพื้นเมือง ชุดพละ และ ร้านห่อปกหนังสือ (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีนวันครอบครัวพนักงาน (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกประกันอุบัติเหตุนักเรียน บริษัทน้ำดื่ม บริษัทไอศกรีม ร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานเกษียณ บริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทอินเตอร์เน็ต บริษัททัศนศึกษา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ร้านจำหน่ายอัฐบริขาล (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด บริษัทตรวจสุขภาพครู ร้านตัดเย็บเสื้อชมรมครู ร้านจำหน่ายข้าวสาร และบริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการเข้าร่วมเซ็นสัญญาลงนามจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด (วันที่ 30 มี.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep