กำหนดการ

วันที่ 24 มกราคม 2563

วงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ตนั่งบรรเลง Precious Dream Concert ครั้งที่5 ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย

สถานที่ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน วงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ตนั่งบรรเลง Precious Dream Concert ครั้งที่5 ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย  อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- นักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลง ต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรมพันธสัญญา (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนวงดุริยางค์ เข้าร่วมบรรเลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- วงดุริยางค์ร่วมแสดงพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- วงดุริยางค์ ร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (วันที่ 28 ก.ค. 2562)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- งานดุริยางค์ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- งานดุริยางค์ ร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- นักเรียนวงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานดนตรีอื่นๆ (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- งานดุริยางค์ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 5 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 6 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์แผนกมัธยมเพื่อร่วมแสดงละครเวทีร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- วงดุริยางค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรม Chiang Mai Youth Musical 2019 (วันที่ 12 ต.ค. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์ร่วมกับงานเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาวงดุริยางค์และแผนพัฒนางานเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- นักเรียนดุริยางค์ประถม เข้าร่วมแสดงต้อนรับการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดวันกรีฑาสีประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- วงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ตนั่งบรรเลง Precious Dream Concert ครั้งที่5 ร่วมกับวงดุริยางค์โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- วงเครื่องดุริยางค์เข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- นักเรียนวงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music" (วันที่ 8 ก.พ. 2563)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอสรุปโครงการเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- วงดุริยางค์ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- วงดุริยางค์ร่วมแสดงงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ก.พ. 2563)

แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดุริยางค์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep