[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ร่วมแสดงความยินดี
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 245 อัลบัมภาพ

No. 19955   รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันกีฬาเทควันโด 9th TIRAK TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19951   รับรางวัลแข่งขันกอล์ฟ รายการ U.S Kids World Championship Qualify 2019 Match# 4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19950   รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019 Electone Team Talent   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19929   รับรางวัลแข่งขันว่ายน้ำ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19918   รับรางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ SEAMO 2019 Thailand ( Southeast Asian Mathematics Olympiad)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19854   มอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19824   รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ รายการ 1st NTJGF-SINGHA Junior Golf Championships 2019-2020   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19720   รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กร CSR ที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19716   รับรางวัลแข่งขัน กอล์ฟ TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2019-2020 MATCH 4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19700   ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19678   ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19677   รับรางวัลแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19676   รางวัลเหรียญเงินแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19675   รับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19668   รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19665   มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ป.1-3   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19663   นักเรียนรับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19662   ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19661   รองผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19646   รับรางวัลแข่งขันกอล์ฟกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]