[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ อัมบัมภาพข่าว EP&IE
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 139 อัลบัมภาพ

No. 19532   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 19398   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 14 สิงหาคม 2562   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 19396   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 13 สิงหาคม 2562   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 19395   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 9 สิงหาคม 2562   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 19394   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2562   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 19354   ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมให้การต้อนรับMr.Daryl Khong Cambridge Country Manager:Thailand and Singapore ในโอกาสเข้าแนะนำและวางแผนร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร Cambridge และ การยกระดับมาตรฐานสากลด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18872   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18871   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18559   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2562   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18475   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ"   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18390   ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18381   ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18300   นิเทศการสอน Mrs. Marian Capispisan Delas Armas   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18272   นิเทศการสอน Miss Aileen Tagalawan Dumagan   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18249   นิเทศการสอน ครูธิดาพร ทองคำ   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18248   นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18247   นิเทศการสอน ครูวรรณิภา วันหวัง   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18246   นิเทศการสอน Miss Janine Yunting Celestial   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18244   นิเทศการสอน Miss Ladylide Alcuizar Laurel   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18243   นิเทศการสอน Miss Nikita Louise Morton   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]