[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมบูรณาการ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 105 อัลบัมภาพ

No. 19514   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19502   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(อัลบั้ม2)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19501   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19471   กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19446   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้น ป.5 (อัลบัม 2)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19445   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้น ป.5 (อัลบั้ม1)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19437   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "นวัตวิถี ของดีล้านนา ภูมิปัญญากาสะลอง"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19401   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18634   บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงเช้าโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ห้อง 2/7   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18011   กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18010   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18008   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes"   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18000   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17993   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17992   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17517   กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17458   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" (อัลบั้ม2)   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17450   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" อัลบั้ม 1   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17401   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 17388   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี   มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
[1] [2] [3] [4] [5] [6]