[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 88 อัลบัมภาพ

No. 19588   รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19560   รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน การออกแบบพัฒนา “หุ่นยนต์ขนส่งสินค้า” Design & Delivery Bots   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 19138   ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
No. 18609   ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18546   มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 ระดับชั้น ป.6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18532   มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18516   มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2561   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18505   มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18499   รับรางวัลแข่งขัน การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18496   มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-3   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 18488   นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
No. 18219   นักเรียนรับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
No. 18188   ด.ช.จิรัฏฐ์ และ ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ เข้ารับรางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21   มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
No. 18098   บันทึกวิดีโอชุดการแสดงพิธีเปิด งานประจำปี 2561   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
No. 18052   งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 21   มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
No. 17723   นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่   มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
No. 17123   ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
No. 16116   รางวัลจากการเเข่งขันเทควันโด 3 รายการ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 16114   รับเหรียญทอง โครงการ KingClass Korea Super Camp 2017   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
No. 16109   นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561   มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
[1] [2] [3] [4] [5]