[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 312 อัลบัมภาพ

No. 7385   กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำลูกเสือชั้นป.5  
No. 6853   นิเทศการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 โดยที่ปรึกษางานวิจัย  
No. 6616   ฝ่ายบุคลากรและงานวิจัย ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดอบรมการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R)วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554  
No. 6585   ฝ่ายบุคลากร ร่วมกับฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการอบรม Routine to Research (R2R) เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา