[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 312 อัลบัมภาพ

No. 16655   ฝ่ายวิชาการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโปรแกรม Scratch ในโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 4 โดยกลุ่มบริษัท CDG วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สถานที่ อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ห้อง Learn ชั้น 18 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
No. 16555   แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6  
No. 16554   อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners"  
No. 16531   ฝึกอบรมถ่ายภาพ  
No. 16501   ฝึกถ่ายภาพ  
No. 16492   ดอกไม้สวยจัง^0^  
No. 16491   ดอกไม้สวยจัง^0^  
No. 16487   ฝึกอบรมการถ่ายภาพ  
No. 16480   อบรมถ่ายภาพ  
No. 16469   เตรียมความพร้อมสัมมนา  
No. 16467   มือใหม่หัดถ่ายรูป  
No. 16464   อบรมฝึกถ่ายภาพ  
No. 16448   อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561  
No. 16424   กิจกรรมอบรมก่อนเปิดภาคเรียน61  
No. 16423   อบรมวันที่3  
No. 16412   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ครู ป.3  
No. 16382   สัมนาก่อนเปิดภาคเรียน  
No. 16368   ป.3 สามัคคี  
No. 16366   ฝึกทักษะอบรมถ่ายภาพ  
No. 16363   ฝึกถ่ายภาพ