[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิจัยชี้! “โรงเรียนดี” มีผลต่อผลการเรียนลูกน้อยกว่า “พ่อแม่ดี”

วิจัยชี้! “โรงเรียนดี” มีผลต่อผลการเรียนลูกน้อยกว่า “พ่อแม่ดี”

เพราะลูกยังอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตและมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ การปลูกฝังพื้นฐานทางด้านจิตใจของลูกเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงกล่าวได้ว่าอิทธิพลครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อตัวเด็กมากกว่า โรงเรียนดี ๆ

วิจัยชี้! “โรงเรียนดี” มีผลต่อผลการเรียนลูกน้อยกว่า “พ่อแม่ดี”

แน่นอนว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ เมื่อลูกถึงวัยเรียน ก็มักจะเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูก ไม่ว่าจะเลือกจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โรงเรียนที่เน้นการสอนในด้านวิชาการเพื่อนำไปแข่งขันกับเด็กคนอื่น ๆ ได้ โดยเชื่อว่าโรงเรียนเหล่านี้ จะสามารถรับประกันถึงความสำเร็จของลูกได้ ขอบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คิดผิดค่ะ ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีผลการวิจัยมายืนยันนะคะ ว่าปัจจัยที่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของพ่อแม่มากกว่า

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบกับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน จากโรงเรียนประมาณ 1,000 แห่งในรัฐต่าง ๆ พบว่า เด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง และยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่ในด้านการเรียนของลูก กลับทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเด็กนักเรียนที่เรียน โรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจในด้านการเรียนของลูก

สอนการบ้านลูก

การที่พ่อแม่เอาใจใส่ในการเรียนของลูก จะช่วยให้ลูกมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

โดยคำนิยามของความใส่ใจของพ่อแม่ในผลการวิจัยนี้ วัดจากความใส่ใจในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวลูกของพ่อแม่ การแสดงความเอาใจใส่ในด้านการเรียนของลูก เช่น การช่วยตรวจทานการบ้านให้ลูก การพูดคุยปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนลูก

และคำนิยามของคุณภาพของ โรงเรียนดี ในผลการวิจัยนี้ วัดจากการดูแลเอาใจใส่นักเรียน คุณภาพของครูผู้สอน (โดยวัดจากคะแนนที่ผู้ปกครองให้กับคุณครู) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียนรู้และกิจกรรมทางด้านกีฬา มีการพูดคุยปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนกับผู้ปกครองอยู่เสมอ และโรงเรียนไม่มีปัญหาการรังแกหรือทำร้ายกันภายในโรงเรียน เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า การวัดมาตรฐานของโรงเรียนในงานวิจัยนี้นั้น ไม่ได้วัดจากผลการเรียนการสอนเลยแม้แต่น้อย แต่กลับวัดที่การดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กนักเรียนมากกว่า

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยได้กล่าวว่า โรงเรียนดี โรงเรียนที่มีคุณภาพดี สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ใช่จะไม่มีผลต่อการเรียนลูกเลย เพราะเมื่อลูกโตขึ้น และอยู่ในวัยที่สภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลต่อตัวเขามากกว่าครอบครัว การให้ลูกอยู่ในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี จะมีผลต่อความสำเร็จในด้านการเรียนของลูกได้เช่นเดียวกัน


วิจัยชี้! “โรงเรียนดี” มีผลต่อผลการเรียนลูกน้อยกว่า “พ่อแม่ดี”


โดย:
งาน: งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.amarinbabyandkids.com/pre-school/family-care/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 24 ครั้ง