Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเรียนชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดอภิธรรม แด่คุณแม่น้อย  มังคะวงค์
 คุณแม่น้อย  มังคะวงค์  ( คุณแม่ของ ครูศิริรัตน์  งามอยู่ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม )  ถึงแก่กรรม  เมื่อวันจันทร์ที่  4  มิถุนายน  2550  โดย ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ บ้านอ้วน  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  และจะทำพิธีฌาปนกิจศพ  ในวันจันทร์ที่  11  มิถุนายน  2550  ในโอกาสนี้  ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม  โดยคณะครูและมาสเตอร์จะร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม  ในวันเสาร์ที่  9  มิถุนายน  2550  เวลา  20.00  น.  จึงขอเชิญคุณครูและมาสเตอร์    ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในครั้งนี้
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 488 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน