Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สกสค. จัดสวัสดิการเปิดจองรถยนต์ให้กับครูในราคาพิเศษ
 HOT...  พิเศษสุด  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  ได้จัดสวัสดิการด้านรถยนต์ให้กับครูในราคาพิเศษ  มีทั้งยี่ห้อ ISUZU  และ TOYOTA  คุณครูท่านใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kurucm.net• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 766 ครั้ง จาก งานการเจ้าหน้าที่

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน