Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2550
 ปฏิทินการศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ปีการศึกษา 2550
ประจำเดือน สิงหาคม 2550

กิจกรรมบูรณาการ
ระดับ
ชั้น วันที่ เรื่อง สถานที่
ป.1 16-17 ส.ค. 50 พืชผักพอเพียง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ + โรงเรียน
ป.2 15-16 ส.ค. 50 กว่าจะเป็นข้าว บ้านควายไทย + โรงเรียน
ป.3 16-17 ส.ค. 50 Amazing Eggs สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล + โรงเรียน
ป.4 17 ส.ค. 50                     แกงแค                       ศาลามารีย์
ป.5 17 ส.ค. 50                     Northern Sausage with herbs เวทีหรรษา
ป.6 17 ส.ค. 50                     พฤกษาพาเพลิน สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมประจำเดือน
9-10  ส.ค. 50  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
17-18 ส.ค. 50 การตรวจสอบคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฯ โดย รศ.ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่ (ประถม)
30-31 ส.ค.50  ประชุมครูประจำเดือน
งานเอกสารการพิมพ์และสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 423 ครั้ง จาก งานธุรการฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน