Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แต่งตั้งหน้าที่โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งหน้าที่โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550
ณ บ้านพักทัศนาจร จ.เชียงใหม่
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 474 ครั้ง จาก งานธุรการฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน