Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน “ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชันย์ 80 พรรษา” ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550
         นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน “ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชันย์ 80 พรรษา” ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550โดยมีเอกสารดังรายการที่แนบมาด้วยนี้
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 468 ครั้ง จาก งานธุรการฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน