Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    วัดเสื้อแจ๊คเก็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2550
 งานพัสดุ - ครุภัณฑ์ได้วัดตัวเสื้อแจ็คเก็ตนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา แล้วได้ส่ง size ที่วัดนั้นให้กับทางร้านเรียบร้อยแล้วจะได้แจกให้กับนักเรียนในอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนดังนั้นทางงานพัสดุขอแจ้งไว้ให้ทราบ  แล้วค่อยพบกันโอกาสหน้า    สวัสดีครับ
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 522 ครั้ง จาก งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน