Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ( แก้ไข ) ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ - จ้าง และ วิธีการสืบสอบราคา
 งานจัดซื้อ - จัดจ้างขอแจ้งเรื่อง ได้ปรับแก้ไขขั้นตอนปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติและดำเนินการ
จากงานจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาสเตอร์สิงห์คำ  เจนจิตร์สันติ
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 542 ครั้ง จาก งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน