Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
 

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 
ในหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program
 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
 
(วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) 
 
ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 4414 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน