Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มีการประกาศผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าดูประกาศผลการทดสอบความพร้อม

ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือ << คลิ๊กที่นี่ >> 

 


มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1740 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน