Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายชื่อนักเรียนและตารางการแข่งขัน Montfort's Got Talent รอบคัดเลือก
 

รายชื่อนักเรียนและตารางการแข่งขัน Montfort's Got Talent รอบคัดเลือก

 

หมายเหตุ  ไฟล์แนบที่ 1 : รายชื่อนักเรียนและตารางการแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-3

                ไฟล์แนบที่ 2 : รายชื่อนักเรียนและตารางการแข่งขัน ระดับชั้น ป.4-6ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 563 ครั้ง จาก งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน

ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุดคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน