Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องเรียนรวมชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ
 

ด้วยงานเครื่องสายตะวันตก ได้ดำเนินงานโครงการละครเพลง 2018

กำหนดจัดกิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018

โดย คุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล "มะเดี่ยว"

ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องเรียนรวมชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมคัดเลือกนักแสดง นักเต้น นักร้อง และนักดนตรี เข้าร่วมแสดงละครเพลง 2018

ฉลองก้าวสู่ปีที่ 88 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

**หมายเหตุ**

1. สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรีในละครเพลง ต้องผ่านการเรียนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  ก่อนค่ะ

2. คนที่ยังไม่ได้ลงสมัครในเว็บ ให้ลงชื่อสมัครก่อนเข้าเรียนด้วยนะคะ

3. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง จัดเตรียมอาหาร น้ำ ขนม สำหรับมื้อกลางวันของนักเรียนมาด้วย

4. มาถึงก่อนเวลา 30 นาที (09.30 น.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน

5. ควรแต่งกายสุภาพ รัดกุม เสื้อคอไม่กว้าง ปิดมิดชิด สวมกางเกงขายาวที่ยืดหยุ่นได้ เช่น กางเกงวอร์ม

            ขอบคุณค่ะ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19
    - ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก
    - VDO แนะนำนโนบายผู้สมัครสภานักเรียน 2563
    - การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( SPORTS DAY )
    - ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2562
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  กนก    ทรรทรานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 341 ครั้ง จาก งานเครื่องสายตะวันตก
โครงการละครเพลง 2018
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน