Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมบริจาคฝาอะลูมิเนียมให้มูลนิธิขาเทียม เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาด ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
โดยสามารถนำมาร่วมบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคฝาอะลูมิเนียม บริเวณด้านหลัง อาคารมารีย์
 


ไฟล์แนบ 1มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 212 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายบุคลากร และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบุคลากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน