Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นที่สนใจ เข้าคัดตัวเพื่อเป็นนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรี ในการแสดงละครฉลอง 88 ปีมงฟอร์ต
 
โครงการละครเพลง 2018 งานเครื่องสายตะวันตก 
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นที่สนใจร่วมแสดงละครฉลอง 88 ปีมงฟอร์ต เข้าคัดตัวเพื่อเป็นนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรี
ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14.00 - 18.00 น. 
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
 
ขอบคุณค่ะ

มิส  กนก    ทรรทรานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 360 ครั้ง จาก งานเครื่องสายตะวันตก

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน