ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบชิงทุนเข้าศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้กำหนดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องและไม่มีค่าใช้จ่ายจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รายละเอียดดังนี้
 
1. ทางโรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 เพื่อรับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
2. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
3. ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
4. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและ Download ใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือเบอร์โทรศัพท์ 053-252565 ต่อ 132
 


จำนวนผู้อ่าน 496 ครั้ง

Keep