Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการรักษาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้พ้นภาวะวิกฤติฝุ่น
 
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
 
         การเปิดเรียนในแต่ละวัน ทางโรงเรียนต้องใช้งบประมาณมหาศาลด้านพลังงานในห้องเรียนและอีกหลายๆ จุดเพื่อให้บริการนักเรียน โดยเฉพาะการตระหนักถึงวิกฤติฝุ่นละอองและเพิ่มเติมอุปกรณ์ฟอกอากาศมาตรฐาน PM 2.5 ไว้รองรับปัญหา ทางโรงเรียนจึงตัดสินใจเปิดให้บริการตามปกติเพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่ปลอดฝุ่นละอองได้หลบอาศัยและทำกิจกรรมเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่พ่อแม่ต้องไปทำงานไม่สามารถทิ้งบุตรหลานไว้ที่บ้านได้ หรือคุณภาพที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านมีวิกฤติฝุ่นละอองที่สูงกว่า
 
         จึงขอเน้นย้ำสร้างความเข้าใจว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง หากบ้านใดมีคุณภาพอากาศที่ดีกว่า และมีผู้ดูแลอบรมนักเรียนใกล้ชิดอยู่ที่บ้าน ก็สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้บุตรหลานท่านเอง
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีลิงค์ตรวจสอบคุณภาพอากาศแต่ละวันไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองพิจารณาความเหมาะสมที่สุดเพื่อการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์
 
 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
         
 
                                          ขอแสดงความนับถือ
 
 
 
                                   (ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา)
                                              ผู้อำนวยการ
                           โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


ไฟล์แนบ 1มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 700 ครั้ง จาก งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน