Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้แก่นักเรียนเพื่อเสริมมาตรการป้องกัน
 
 
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
 
          ทางโรงเรียนได้ทำการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้กับนักเรียน คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น เพื่อเสริมมาตรการป้องกันสำรองใช้ในขณะผ่านที่โล่ง และมอบให้สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้นำมาเองจากที่บ้าน ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองได้กำชับให้นักเรียนนำหน้ากากมาสำรองใช้จากที่บ้าน ส่วนทางโรงเรียนจะมีการให้ความรู้ เน้นย้ำ กำชับ และเฝ้าระวังให้นักเรียนมีความตระหนักต่อภัยฝุ่นละอองตลอดเวลาที่ผ่านบริเวณที่โล่ง หรือวิกฤติอากาศ 
 
         จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ
 
 
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ
 
 
 
                                                   (ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา)
                                                             ผู้อำนวยการ
                                         โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


ไฟล์แนบ 1มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 346 ครั้ง จาก งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน