Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2562
 

ตารางเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2562ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1094
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1123
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 8099 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน