Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562
 

เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 จะได้มีการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยทางโรงเรียน ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประชุม ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกในเรื่องการจราจรและสถานที่จอดรถ 

จึงขอให้ท่านผู้ปกครองวางแผนเรื่องการเดินทาง โดยทางเดียวกันเดินทางมาด้วยกัน หรือใช้จักรยานยนต์ เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น. ณ บริเวณจุดสแกน QR CODE บริเวณศาลามารีย์ อัฒจันทร์วงกลม อาคาร Saint Gabriel ชั้น 1

สถานที่จอดรถกิจกรรมพันธสัญญา
1. ภายในบริเวณโรงเรียน 
2. ลานจอดรถหน้าร้านหรั่งคาร์แคร์ 
3. ลานจอดรถแฟลตเทศบาล (ฝั่งน้ำปิงด้านหลังโรงเรียน) 
4. แนวถนนเจริญประเทศและถนนช้างคลานตลอดสาย (ถนนช้างคลาน จอดได้ถึงเวลา 13.00 น.)
5. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (จอดได้ 50 คัน)
6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ (เลยสามแยกโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กอยู่ทางขวามือ)
7. พื้นที่ฝั่งตรงข้าม @CURVE


มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 476 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน