Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา
 

งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา 

 โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภทคือ

1. การประกวดร้องเพลง (เดี่ยว) : ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกแนวเพลงตามความถนัด ทั้งเลพงสากล ไทยสากล หรือลูกทุ่ง

2.  การประกวดเต้นประกอบเพลง  : ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกสมัครประเภทเดี่ยว หรือทีม(ไม่เกิน 5 คน) 

3. การประกวดดนตรี : : ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกสมัครประเภทเดี่ยว หรือ วง

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mcp.ac.th , ที่ครูประจำชั้น หรือ ที่ห้อง Yes! Genius

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2562ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3
ไฟล์แนบ 4มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 529 ครั้ง จาก งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน