Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การจัดสอบ ASMO 2019
 

การสอบแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 

ทางโรงเรียนขอแจ้งกำหนดการสอบ ให้นักเรียนที่สมัครสอบ ASMO ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 รับทราบดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6  สอบเวลา 10.30 - 12.00 น.

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3-6  สอบเวลา 13.00-14.00 น.

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.3-4  สอบเวลา 14.30-15.30 น. และระดับชั้น ป.5-6  สอบเวลา 14.30-15.45 น

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่สมัครสอบของแต่ละวิชามาถึงโรงเรียนก่อนเวลาสอบ 30 นาที เข้าแถวบริเวณศาลามารีย์ 

สอบวิชาคณิตศาสตร์ เข้าแถว เวลา 10.00 น.

สอบวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าแถว เวลา 12.30 น.

สอบวิชาคณิตศาสตร์ เข้าแถว เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ: นักเรียนชั้น ป.3-6 ที่สอบ 2 วิชาขี้นไป (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ขอผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนด้วย 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 451 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน