Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายชื่อและตารางการแข่งขันรอบคัดเลือก กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
 

งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ประกาศรายชื่อและตารางการแข่งขันรอบคัดเลือก กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 698 ครั้ง จาก งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน

ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุดคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน