Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
 
เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program และหลักสูตร Chinese Program
 
ทั้งนี้ เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ดังนี้
 
     - วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
 
     - หยุดให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่ทางโรงเรียนแจ้งหยุด
 
ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1020 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน