Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อนำไปผลิตขาเทียม เช่น ห่วงฝากระป๋องเครื่องดื่ม, ห่วงฝาน้ำดื่ม, ฝาเกลียวเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยทางโรงเรียนจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไฟล์แนบ 1มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 178 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน