อัลบัมภาพที่ 20400    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 (ช่วงเช้า)
อัลบัมภาพที่ 20376    นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
<< Back Next >>