อัลบัมภาพที่ 19708    คณะภราดาและครูร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
อัลบัมภาพที่ 19628    นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านเวียงพิงค์
<< Back Next >>