อัลบัมภาพที่ 20428    พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา
อัลบัมภาพที่ 20407    นักเรียนคาทอลิกเตรียมความพร้อมในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
<< Back Next >>