อัลบัมภาพที่ 19656    ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China
อัลบัมภาพที่ 19639    นักศึกษาจีนขอบคุณและอำลาก่อนกลับประเทศจีน
<< Back Next >>