อัลบัมภาพที่ 19944    ประชุมทีมงานส่วนกลางพัฒนาระบบSWIS มูลนิธิฯ และนักศึกษาฝึกวิชาชีพ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
อัลบัมภาพที่ 19919    ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
<< Back Next >>