อัลบัมภาพที่ 20120    มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ที่ชนะการประกวดประดิษฐ์โคมดอกไม้ กิจกรรมประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 20119    กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19 (งานกิจกรรมนักเรียน)
<< Back Next >>