อัลบัมภาพที่ 19711    ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2562 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 19708    คณะภราดาและครูร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (งานอภิบาล)
<< Back Next >>