อัลบัมภาพที่ 20266    กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
อัลบัมภาพที่ 20263     ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูรุ่งอรุณ ชัยเขต ครูที่ปรึกษาชั้น ป.3/6 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
<< Back Next >>