อัลบัมภาพที่ 19810    ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 14 ตุลาคม 2562) (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
อัลบัมภาพที่ 19809    ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 13 ตุลาคม 2562) (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
<< Back Next >>