อัลบัมภาพที่ 20094    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ปริศนาทายภาพ" ระดับชั้น ป.4-6 (กลุ่มสาระภาษาไทย)
อัลบัมภาพที่ 20092    ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
<< Back Next >>