อัลบัมภาพที่ 20271    งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
อัลบัมภาพที่ 20270    รับเกียรติบัติผู้สอบได้คะเเนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>