อัลบัมภาพที่ 19949    ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ “Style your STEM II”(อัลบั้ม2) (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
อัลบัมภาพที่ 19947    กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
<< Back Next >>