อัลบัมภาพที่ 20092    ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
อัลบัมภาพที่ 20089    นักเรียนระดับชั้นป.4 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร ปี 2562 (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
<< Back Next >>