อัลบัมภาพที่ 19807    ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 12 ตุลาคม 2562) (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
อัลบัมภาพที่ 19805    ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 11 ตุลาคม 2562) (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
<< Back Next >>