อัลบัมภาพที่ 19681    ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 19678    ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>