อัลบัมภาพที่ 19677    รับรางวัลแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 19676    รางวัลเหรียญเงินแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>