อัลบัมภาพที่ 20242    นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลง ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17 (งานเครื่องสายตะวันตก)
อัลบัมภาพที่ 20230    วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดวันกรีฑาสีประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานดุริยางค์)
<< Back Next >>