Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียงและร่วมถ่ายภาพ (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนักร้องประสานเสียง ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ ห้องเรียนรวมชั้น 4
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-11.30

Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก ประถม (โรงเรียนเดียว)

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4) มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ  
13.00-15.30

กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง 

โดยวิทยากร Dr.Joshua Habermann ผู้อำนวยการขับร้องประสานเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.คณะนักร้องประสานเสียงมงฟอร์ต (ประถม)

2.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)

3.คณะนักร้องประสานเสียงดาราคอรัส

4.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

5.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

6.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ล้านนา

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4) มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
  - [บันทึกข้อความ] เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียงและร่วมถ่ายภาพ
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ