Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน - กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12 (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
กำหนดการ
งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง วาณิชบำรุง
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฉงซิน คัพ ครั้งที่ 12  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง วาณิชบำรุง มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูผู้ดูแลและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการ ฉงซิน ครั้งที่ 12
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ