Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน - กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่
- งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 21 (วันที่ 10 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 21 (วันที่ 11 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสิงห์จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 21 ( รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ) (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
กำหนดการ
งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสิงห์จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 21 ( รอบชิงแชมป์ประเทศไทย )
วันที่ 12 มกราคม 2562

สถานที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม กรุงเทพมหานคร
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสิงห์จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 21 ( รอบชิงแชมป์ประเทศไทย )  กรุงเทพมหานคร มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ