Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- งานกีฬา ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในแก่นักเรียน (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอ แบบเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัลกรีฑาสี ประจำปี 2561 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อนำเสนอข้อมูลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ และแบบเสื้อกรีฑาสีประจำปี 2561 (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อชี้แจงการเบิกงบประมาณส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็ค เข้าร่วมการแข่งขันรายการ STACK FAST 70 ปี SLC (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking (วันที่ 9 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งน้กกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการ 4 เส้า ลำพูนคาวบอย รุ่นอายุ 12 ปี (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
กำหนดการ
งานกีฬา ส่งน้กกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการ 4 เส้า ลำพูนคาวบอย รุ่นอายุ 12 ปี
วันที่ 19 มกราคม 2562

สถานที่ สนามฟุตบอลสโมสรคาวบอย ลำพูน
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

งานกีฬา ส่งน้กกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการ 4 เส้า ลำพูนคาวบอย รุ่นอายุ 12 ปี

 สนามฟุตบอล สโมสรคาวบอย ลำพูน มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ