Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : - กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง +
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
กำหนดการ
งานกีฬานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ รายการ ดาวิซาร่าต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน งานกีฬานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ รายการ ดาวิซาร่าต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7  สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ ดาวิซาร่าต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ