Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562) +

6.4.1 รับจดหมายจากองค์กรภายนอก

6.4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.4 ประกาศ คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน

6.4.5 ดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬา

6.4.6 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (16 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (วันที่ 3 มิ.ย. 2561)
- ขอเชิญผู้อำนวยการ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (วันที่ 3 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (วันที่ 10 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (วันที่ 16 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2561 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ เอไอเอ ฟุตบอล คลินิก (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- งานกีฬา ส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U-12 Chiangmai Youth Leage 2018 (วันที่ 15 ก.ค. 2561)
- งานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา โรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา เข้าร่วมประชุมกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 11 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล (วันที่ 19 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (วันที่ 30 ต.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬายิมนาสติกและกีฬาเทควันโด (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาหมากรุกสากล (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาแบดมินตันและเทนนิส (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด (วันที่ 12 ก.พ. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬายิงธนู (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
กำหนดการ
งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.40-08.45 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด  หน้าวัดน้อยพระเมตตา มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ