[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ อัมบัมภาพข่าว EP&IE
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 131 อัลบัมภาพ

No. 18559   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2562   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18475   งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ"   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18390   ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18381   ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18300   นิเทศการสอน Mrs. Marian Capispisan Delas Armas   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18272   นิเทศการสอน Miss Aileen Tagalawan Dumagan   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18249   นิเทศการสอน ครูธิดาพร ทองคำ   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18248   นิเทศการสอน Miss Diann Paez Fernandez   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18247   นิเทศการสอน ครูวรรณิภา วันหวัง   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18246   นิเทศการสอน Miss Janine Yunting Celestial   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18244   นิเทศการสอน Miss Ladylide Alcuizar Laurel   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18243   นิเทศการสอน Miss Nikita Louise Morton   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18242   นิเทศการสอน ม.นิรันดร ศรีวรกุล   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18241   นิเทศการสอน ครูญาดา หมื่นตาบุตร   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18240   นิเทศการสอน Miss Rosellie Aclon Baradillo   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18234   ประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2562   มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
No. 18223   นิเทศการสอน ครูภิรญา รัตนรมย์   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18221   นิเทศการสอน Mrs. Rowena Degino Komkham   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18217   นิเทศการสอน Mr. Raymond Ong Samporna (ห้องเรียน 3/5)   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
No. 18216   นิเทศการสอน Miss Janice Yunting Celestial   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]